Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Planéták

2010.08.01

Jelmagyarázat:
H: harmonikus
DH: diszharmonikus

A bolygóknak mind van egy alapjelentése. Ez minden egyes horoszkópban más és más, hiszen a bolygók, egymáshoz képest, valamint a jegyekben, illetve a házakban is, tulajdonképpen mindig máshol állnak.

Jeleznek "jó" és "rossz" dolgokat is. Mivel minden horoszkópban más és más a helyzetük, ezért minden egyes horoszkópban ún. akcidentális (eseti) jelentésük van. Vagyis a teljes jelentésmezőből ki kell bontanunk az eseti jelentést.

FONTOS, hogy nincs jó és nincs rossz bolygó! Sem jótevő, sem kártékony bolygó! Pl. a Szaturnusz nem rossz, és a Vénusz nem jó. Ha a Szaturnusz diszharmonikusan jelentkezik, akkor persze pusztulással jár, azonban a harmonikus megélése önfegyelmet, jó értelemben vett szigort hoz. A Vénusz diszharmonikus megélése pedig igen rossz hatásokat, hisztériát, ízléstelenséget stb. hoz.

A planéták és jeleik sorban:

Nap: Nap - Sol
Hold: Hold - Luna
Merkúr: Merkur - Mercur
Vénusz: Vénusz - Venus
-------> Föld: Föld - Terra (Gaia, Gea, anyagként: Terra, Tellur)
Mars: Mars - Mars
Jupiter: Jupiter - Jupiter
Szaturn: Szaturn - Saturn
Urán: Urán - Uran (Herscher)
Neptun: Neptun - Neptun
Plútó: Plútó - Pluto

A Föld helye a Vénusz és a Mars között van, de nem számítunk vele, hiszen az egész számítás a Földre vetítve történik.

A Nap és a Merkúr között vélték megtalálni a Vulkán nevű bolygót. Nem számítható, távcsővel sem látható, de bizonyos asztrológiai iskolák számolnak vele.

A Mars és a Jupiter között rengeteg kisbolygó kering, valószínűszeg egy nagy bolygó volt régen, ami szétrobbant. Néhányat e kisbolygók közül figyelembe veszünk (klasszikus asztrológia). Ezek: Chiron (e.: kiron), Ceres, Juno, Vesta, Pallas. A Chiron az egyetlen, aminek van némi önálló jelentése.

Van még két pont, amik mindig egymással szemben vannak. Azok, ahol a Nap és ahol a Hold pályái keresztezik egymást. Ezek a Holdcsomópontok:
Felszálló Hold-csomópont: Felszálló Holdcsomópont, Sárkányfej - Caput Draconis (Sárkányfej, Caput Draconis)
Leszálló Hold-csomópont: Leszálló Holdcsomópont, Sárkányfarok - Cauda Draconis (Sárkányfarok, Cauda Draconis)

A Hold pályájának van még egy érdekes pontja. Minden planéta elliptikus pályán kering, annak meg két gyújtópontja van. A Hold ezen pontja a Fekete Hold, más néven Lilith, jele: Fekete Hold - Lilith. Úgy kapjuk meg a helyzetét, ha a Holdpálya Apogeumát, azaz a Földtől legtávolabbi pontját keressük meg.

Vannak még az ún. arab-pontok. Sokak szerint kicsi a jelentésük, nem igazán számítanak, ezért gyenge pontoknak is nevezik őket, azonban sok-sok esetben nagyon is figyelembe kell venni őket!
A legismertebb közülük a Szerencsepont, vagy Szerencsekerék, Pars Fortunae. Jele: Szerencsepont - Pars Fotunae

Az alap planétarendszer

Világító, vagy fő világító planéták

(természetesen tisztában vagyunk a valósággal, de ez a csoport neve)

Nap Nap - Sol

külső fény
tudatos
polaritás: +
életerő

Fizikai (asztronómiai) adatok

Átmérő: 1 392 000 km
Tengelyforgási idő: 25,3800 földi nap

Alapszavak

külső fény
tudatos
életerő

Polaritás

pozitív (+)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

A Király

harmonikusan megélve: bevilágít a saját fényével

diszharmonikusan megélve: pöffeszkedő, uralkodó, de a környezetétől követeli ki, hogy az legyen, nem magától/magából lesz az.

Hold Hold - Luna

belső fény
tudattalan
polaritás: -
lelkierő

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Földtől: 376 322 km
Átmérő: 3 476 km
Keringési idő a Föld körül: 27,32166 nap

Alapszavak

belső fény
tudattalan
lelkierő

Polaritás

negatív (-)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

harmonikusan: érzékenység, a lelki dolgok megélése, kifejezése

diszharmonikusan: szeszélyes, kiszámíthatatlan, lusta, bizalmatlan, zárkózott, érzelemmentes, képtelen a változásra, lélekbe való depressziós, vagy katatón bezárkózás.

Ős-, vagy személyes planéták

Merkúr Merkur - Mercur

tudomány
értelem
polaritás: 0
szellemi erő

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Naptól: 57 909 347 km
Átmérő: 4 878 km
Keringési idő a Nap körül: 87,9684 földi nap
Tengelyforgási idő: 58,6462 földi nap

Alapszavak

tudomány
értelem
szellemi erő

Polaritás

semleges (0)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

Tiszta értelem, polaritásmentes. Alapesetben az ember tisztán mentális része: ész, értelem. Kommunikáció: írás, levelezés (elektronikusan már Uránusz!), beszéd. Tolmácsolás, kereskedelem. Görög megfelelő: Hermész. Szellemi alkalmazkodóképesség (slágfertisség, talpraesettség). Kézügyesség, szerszámhasználat (technikai ügyesség: Uránusz).

harmonikusan: jó tájékozódás, gondolkodás, helyes ítéletalkotás, jó felfogás, jó kommunikáció.

diszharmonikusan: csak részben jók a fentiek (pl. nincs a beszédének értelme, tartalma), ügyeskedés, blöff, mélység nélküli beszéd (pletyka), felszínesség, felületesség.

Vénusz Vénusz - Venus

művészet
érzelem
polaritás: -
művészi erő

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Naptól: 108 204 161 km
Átmérő: 12 104 km
Keringési idő a Nap körül: 224,6954 földi nap
Tengelyforgási idő: 243,0200 földi nap

Alapszavak

művészet
érzelem
művészi erő

Polaritás

negatív (-)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

Érzelem, szeretet, szépség (mint igény, és mint teremtésének a képessége), egyensúly, béke, békeszeretet, művészet, diplomácia, ízlés, (mentális) tehetség, tartós összekapcsolódás (társ, társaság), türelem, hűség, mérték és minőség, fizikai egyensúly-érzék.

Diszharmonikusan: ízléstelenség, mértéktelenség, felületesség, giccs-fogyasztás, hiúság, felületes szórakozások, lustaság, türelmetlenség, önzés, piperkőcség (Plaza-fiatalok). Infantilis, veszekedős, "semmi sem jó neki", válás, elszakadás, hűtlenkedés.

Mars Mars - Mars

sport
akarat
polaritás: +
fizikai erő

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Naptól: 227 942 320 km
Átmérő: 6 794 km
Keringési idő a Nap körül: 686,9297 földi nap
Tengelyforgási idő: 24,630 földi óra

Alapszavak

sport
akarat
fizikai erő

Polaritás

pozitív (+)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

Erő, harc, kockázat-vállalási képesség, indulatok, szenvedélyek.

harmonikusan: pozitív erő, teremtő lendület, határozott, következetes, konfliktuskereső, de jól irányítva.

diszharmonikus: vakon felcsapóak ezek a tulajdonságok. Agresszivitás, kötözködés, brutalitás, verekedés, pusztítás, rombolás, szadizmus, mazohizmus

Sors-, vagy sorsformáló planéták

Jupiter Jupiter - Jupiter

növekedés, indukció
polaritás: +

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Naptól: 778 327 954 km
Átmérő: 143 884 km
Keringési idő a Nap körül: 11,85657 földi év
Tengelyforgási idő: 9,9280 földi nap

Alapszavak

növekedés, indukció

Polaritás

pozitív (+)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

A tudós, az egyetemi tanár, a főpap útja, aki egyre több tudást halmoz fel.

Törvény, mint emberi törvény, jog.

Erkölcs, bölcsesség, kibontakozás, tágulás, bizalom, megbízhatóság, jólét, gazdagság, gyarapodás, nagyvonalúság, jóindulat, kegyelem, szerencse, filozófia, minden, ami tudás (ismeret), önbizalom, magabiztosság, felelősség, felelősségérzet, jóság, irgalmasság, megbocsátás képessége, belső rend, belső törvények, az igazság, mint törvénynek megfelelő kép.

diszharmonikusan: jellemtelen, álszent, gőgös, önelégült, pöffeszkedő, kóros önbizalom, lustaság, hatalomvágy, intolerancia, képmutatás, képtelen megbocsátani, a "nagyarcúság".

Szaturn Szaturn - Saturn

elfogyás, redukció
polaritás: -

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Naptól: 1 426 984 449 km
Átmérő: 120 536 km
Keringési idő a Nap körül: 29,4235 földi év
Tengelyforgási idő: 10,656 földi óra

Alapszavak

elfogyás
redukció

Polaritás

negatív (-)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

Csökkenés. Egyre kevesebbet, de egyre lényegesebbet tud, legjobb példája a zen mester.

Törvény, mint isteni, természeti törvények.

A pozitív redukció, desztilláció (pálinkafőzés!:), következetesség, lehatárolódás, fegyelem, önfegyelem, szigorú, kitartó, hűség (mint kitartás, nem érzelmi), állhatatos, bölcsesség (a végső lényeg tudása), pozitív magány, visszavonultság, hallgatás, külső forma, rend, szerénység, alázatos, szigorú, becsületes, kötelességtudó, türelmes (érzelemtől függetlenül), anyagi biztonság, takarékosság, célszerűség, "lassú" gondolkodás és beszéd, butának tűnik, túlélés, passzív kitartás (teknősbéka, sündisznó), "fát vághatsz a hátán".

diszharmonikusan: sötétség (metafizikailag), depresszió, félelmek, szorongások, gátlások, komplexusok, negatív beállítottság, megkeseredettség, bizalmatlanság, merev, görcsös, fantáziátlan, hideg, előítéletekkel teli, érzelemtelenség, önkínzásig fajulható aszkétaság, semmi játékosság, semmilyen viccet nem ért.

Új, vagy transzcendens, vagy transz-Szaturn planéták

Urán Urán - Uran

mágikus tudomány (Asztrológia)
mentális, szellemi, intuíció, ötletek
polaritás: 0

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Naptól: 2 870 993 138 km
Átmérő: 51 118 km
Keringési idő a Nap körül: 83,7474 földi év
Tengelyforgási idő: 17,2400 földi óra

Alapszavak

mágikus tudomány (Asztrológia)
mentális, szellemi, intuíció, ötletek

Polaritás

semleges (0)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

A Merkur felsőbb oktávja.

Demokratikus, elfogadó, semmi részrehajlás, barátság, tisztán mentális hűvösség, kicsit nem is emberinek, hanem robotszerűnek tűnik, polaritáshiány, ettől nem látszik egyértelműen a neme, szabadság-egyenlőség-testvériség, tiszta eszmei alapon való segítség, objektív, racionális, "hideg", kifele irányuló módon szólista, pl. szociális munkás, közösségteremtő. Különösség, szokatlanság, eredetiség, hirtelen változások, villámcsapásszerű dolgok az életben, megvilágosodás. Kísérletezés, sebesség, száguldás, különösen a repülés (minden uranikus személy felnéz a repülőgép-zajra), kockáztatás (pl. Niagarán le (pláne fel- ! :) csónakázni). Minden, ami groteszk, abszurd, feketehumor, racionális intuíció. empátia. A látás, passzívan szívja magába az információt.

Eszelős tudásvágy. Nagyon erősen a transzcendens felé, de tisztán racionálisan (asztrológia ilyen), ne kelljen hozzá hit, tehetség. Abszolút szabálytalanság, semmi, ami normális.

harmonikusan: önfeláldozó, közösségteremtő, uranikus humor, amivel minden helyzetben megnevettet bárkit (pl. az angol humor).

diszharmonikusan: szemrebbenés nélkül megöl, és közben figyel, hogy ez milyen.

Neptun Neptun - Neptun

mágikus művészet (mágia)
a láthatatlan világgal kapcs. érzelmek, gondolat-olvasás, álomfejtés, grafológia, kártyafejtés, inga, pálca
polaritás: -

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Naptól: 4 497 077 431 km
Átmérő: 50 538 km
Keringési idő a Nap körül: 163,7232 földi év
Tengelyforgási idő: 16,1100 földi óra

Alapszavak

mágikus művészet (mágia)
a láthatatlan világgal kapcs. érzelmek, gondolat-olvasás, álomfejtés, grafológia, kártyafejtés, inga, pálca

Polaritás

negatív (-)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

A Vénusz felsőbb oktávja.

Láthatatlan dolgokhoz kötődés (Isten-szeretet), mindent összemos, határok feloldása. Fantázia, érzelmi átélés, nem verbális, kifejezetten érzelmi és művészi eszközökkel írja le a mondandóját. Az egész emberiséget érzi, "kozmikus tudat". A hit, a hívők közössége. Felfogóképesség, hallás. Misztérium, titokzatosság, önátadás. Szeretet. Önfeláldozás, áldozatvállalás, hit, érzelmi alapú együttérzés, empátia. Érzelmi alapú törekvés a spiritualitás felé.

diszharmonikusan: teljes elszemélytelenedés, alárendelődés, áldozattá válás, "használj engem!". Csak függésben tud létezni. Munkaalkoholizmus. Káosz, köd, zavaros függés, lebegés, vakhit, fanatizmus, érzelmi menekülés különböző szektákba, érzelmi függés a szektavezértől.

Plútó Plútó - Pluto

mágikus sport (alkímia)
"alkímiai" erő, telekinézis
polaritás: +

Fizikai (asztronómiai) adatok

Távolság a Naptól: 5 913 515 228 km
Átmérő: 2 324 km
Keringési idő a Nap körül: 247,9207 földi év
Tengelyforgási idő: 6,3872 földi nap

Alapszavak

mágikus sport (alkímia)
"alkímiai" erő, telekinézis

Polaritás

pozitív (+)

Tulajdonságok, alapbeállítottság

A Mars felsőbb oktávja.

Nincs passzív fázisa, mindig ugrásra kész, egy égő gyújtózsinór. Mindig a dolgok megváltoztatására törekszik. A Mars deformál (bodybuilding), a Plútó transzformál (jóga). Főnixmadár, feltámadás. Minden, ami a lehetetlennel kapcsolatos: eljutni a Föld középpontjába, eljutni a 7. mennyországon túlra. Alapkérdése: "Miért?". "Ez kevés!" Teremteni, megváltoztatni. A Sámán, a Mágus. A Nagy Átalakító.

diszharmonikusan: brutalitás, rombolás, az ösztönök brutális kirobbanása. Végletesség. Fura fanatizmus, mániákusság, inkvizíció